Húsvéti Nyereményjáték Szabályzat

Az OnSize „Húsvéti nyereményjáték” című nyereményjátékának szabályzata

Szervező: OnSize Kft. (2142 Nagytarcsa, Gránit utca 9.) a továbbiakban Szervező.

A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2024. március 21. 0:00-tól április 1. 23:00-ig zajlik.

A nyereményjátékban való részvétel és annak menete

A nyereményjátékban való részvétel feltétele a nyereményjáték időtartama alatt (2024. március 21. 0:00-tól április 1. 23:00-ig) érvényes hírlevél feliratkozás az https://onsize.eu/ weboldalon, vagy Facebook formon keresztül. Ez alól kivételt képeznek az OnSize alkalmazottai, annak együttműködő partnerei, valamint az ő családtagjaik és háztartásuk tagjai.

Nyeremény

A játékban résztvevők között 1 db 100 000Ft értékű OnSize ajándékutalványt sorsolunk ki.

A nyeremény más termékre, szolgáltatásra nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át.

A nyereménysorsolás

A játék nyereménysorsolása ügynökség közreműködése nélkül történik az alábbi időpontban:

2024. április 5. 20:00 óra

A sorsolás nem nyilvános, a sorsolás eredményéről a Szervező a nyertest a feliratkozás során megadott email címen tájékoztatja.

Amennyiben a nyertes a nyereményről szóló értesítést követő 48 órán belül nem válaszol a Szervező megkeresésére, úgy elesik a nyereménytől és a kisorsolt pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

A nyereményjátékban részt vevő személyek

A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 2 héten belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

A nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

 • nem múlt el 18 éves;

 • a Szervező megkeresésére 48 órán belül belül nem válaszol;

 • nem lehet felvenni a nyertessel email formájában a kapcsolatot;

 • a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem

  akarja átvenni;

 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval

  vett részt a nyereményjátékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett

  szert;

 • egyértelműen bizonyítható, hogy a nyereményjáték

  menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

 • jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti

Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

Szervező a jelen játékszabályzat és a nyereményjáték menetének vagy a nyereményjáték bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a nyereményjátékból kizárja.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A nyereményjátékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

Ez promóció nem a Facebook vagy Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

Adatvédelmi tájékoztató

A nyereményjátékban való részvétel és a nyereményjáték során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a résztvevő önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a nyereményjátékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

A jelen nyereményjátékra az https://onsize.eu/ weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek.

2024.03.21. a Szervező