Az  OnSize  „Late Night Shopping” című nyereményjátékának szabályzata

Szervező: OnSize Kft. (2142 Nagytarcsa, Gránit utca 9.) a továbbiakban Szervező.

 

A nyereményjáték időtartama

 

A nyereményjáték 2023. október 27. 18:00-tól október 28. 10:00-ig zajlik.

 

A nyereményjátékban való részvétel és annak menete

 

A nyereményjátékban való részvétel feltétele a „Late Night Shopping” akció időtartama alatt (2023. október 27 18:00-tól október 28. 10:00-ig) az https://onsize.eu/ weboldalon leadott érvényes megrendelés. Ez alól kivételt képeznek az OnSize alkalmazottai, annak együttműködő partnerei, valamint az ő családtagjaik és háztartásuk tagjai. A játék 2023. október 27 18:00 óra és október 28. 10:00 óra között zajlik. 

 

Nyeremény

 

A játékban résztvevők között 1 db 100 000Ft értékű OnSize ajándékutalványt sorsolunk ki.

 

A nyeremény más termékre, szolgáltatásra nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át.

 

A nyereménysorsolás

 

A játék nyereménysorsolása ügynökség közreműködése nélkül történik az alábbi időpontban:

 

2023. október 31. 20:00 óra

 

A sorsolás nem nyilvános, a sorsolás eredményéről a Szervező a nyertest a vásárlás során megadott email címen tájékoztatja.

 

Amennyiben a nyertes a nyereményről szóló értesítést követő 48 órán belül nem válaszol a Szervező megkeresésére, úgy elesik a nyereménytől és a kisorsolt pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

 

A nyereményjátékban részt vevő személyek 

 

A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 2 héten belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 
 

A nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli. 

 

A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha: 

  • nem múlt el 18 éves; 
  • a Szervező megkeresésére 48 órán belül belül nem válaszol; 
  • nem lehet felvenni a nyertessel email formájában a kapcsolatot; 
  • a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni; 
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a nyereményjátékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a nyereményjáték menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja; 
  • jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti 

 

Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

 

Szervező a jelen játékszabályzat és a nyereményjáték menetének vagy a nyereményjáték bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a nyereményjátékból kizárja.

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A nyereményjátékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. 
 

A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

Ez promóció nem a Facebook vagy Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

A nyereményjátékban való részvétel és a nyereményjáték során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a résztvevő önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a nyereményjátékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

 

A jelen nyereményjátékra az https://onsize.eu/ weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. 

 

 

2023. október 19.

a Szervező